Renungan Harian Katolik Minggu 18 September 2022 Lengkap dengan Bacaan Injil (Pengaruh Uang dan Kekayaan Bagi Manusia) -->

Renungan Harian Katolik Minggu 18 September 2022 Lengkap dengan Bacaan Injil (Pengaruh Uang dan Kekayaan Bagi Manusia)

Patris Trikora
Jumat, September 16, 2022

  Renungan Harian Katolik Minggu 18 September 2022 Lengkap dengan Bacaan Injil (Pengaruh Uang dan Kekayaan Bagi Manusia)


  "Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur"


  Bacaan Injil Lukas 16:1-13 "Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur"


  Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.

  Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya: Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.

  Kata bendahara itu di dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.

  Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.

  Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama: Berapakah hutangmu kepada tuanku?

  Jawab orang itu: Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga: Lima puluh tempayan.

  Kemudian ia berkata kepada yang kedua: Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu: Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain: Delapan puluh pikul.

  Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dari pada anak-anak terang.

  Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi."
  Renungan Harian Katolik Minggu 18 September 2022 (Pengaruh Uang dan Kekayaan Bagi Manusia)


  Saudara terkasih, Tuhan menyampaikan pelajaran berharga kepada murid-murid-Nya tentang pengaruh uang dan kekayaan dalam kehidupan manusia melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur.

  Dikisahkan ada orang kaya yang memercayakan harta kekayaannya kepada hambanya untuk dikelola, tapi kemudian didapati bahwa hambanya ini telah menyalahgunakan kepercayaan tuannya ini.

  Tuan kaya ini adalah gambaran dari Tuhan, pemilik segala-galanya. Sedangkan bendahara yang tidak jujur adalah gambaran dari kita.  Jika kita menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan kita dapat digolongkan sebagai bendahara yang tidak jujur.  "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada" (Lih Mat 6:21), bahkan dapat memerbudak hidup seseorang.  Melalui perumpamaan ini Yesus hendak mengingatkan bahwa uang dan kekayaan adalah sesuatu yang sementara, tidak kekal.


  Apa yang ada pada kita adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan, yang suatu waktu kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

  Demikian Renungan Harian Katolik Minggu 18 September 2022 Lengkap dengan Bacaan Injil (Pengaruh Uang dan Kekayaan Bagi Manusia)


  Kiranya kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu mengutamakan, mengandalkan, dan melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita sehari-hari. Semoga***