Renungan Harian Katolik Selasa 16 Agustus 2022 Lengkap Dengan Bacaan Injil (Buah Pengabdian Diri Kepada Tuhan dan Sesama) -->

Renungan Harian Katolik Selasa 16 Agustus 2022 Lengkap Dengan Bacaan Injil (Buah Pengabdian Diri Kepada Tuhan dan Sesama)

Patris Trikora
Senin, Agustus 15, 2022

  Renungan Harian Katolik Selasa 16 Agustus 2022 Lengkap Dengan Bacaan Injil (Buah Pengabdian Diri Kepada Tuhan dan Sesama)


  "lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah"


  Bacaan Injil Matius 19:23-30 "lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah"


  Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah."

  Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin."

  Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus: "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?"

  Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

  Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

  Renungan Harian Katolik Selasa 15 Agustus 2022 (Buah Pengabdian Diri Kepada Tuhan dan Sesama)  Tetapi keduanya berbeda dalam sikap terhadap Tuhan dan sesama yang mana orang kaya tadi lebih memikirkan dirinya sendiri, sedangkan para murid mau mendengarkan dan mengikuti Tuhan dan melayani orang lain.   Itulah buah pengabdian hidup bagi Tuhan dan sesama. Kehilangan, tetapi justru akan mendapatkan secara bersamaan.

  "Setiap orang yang meninggalkan aku meninggalkan rumahnya, saudaranya, bapa atau ibunya anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali seratus kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal".

  Demikian Renungan Harian Katolik Selasa 16 Agustus 2022 Lengkap Dengan Bacaan Injil (Buah Pengabdian Diri Kepada Tuhan dan Sesama). Kiranya janji Tuhan ini membuat kita berani belajar dari para murid yang mengabdikan hidupnya bagi Allah dan bagi pelayanan kepada sesama. Semoga***