Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 -->

Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022

Selasa, Juni 07, 2022

  Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022

  Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022

  Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 sebagai Panduan Misa Ekaristi

  Panduan dan Susunan Teks Misa Hari Raya Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 ini sudah lengkap.

  Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 sudah sesuai dengan bacaan pertama, kedua,, mazmur dan juga bacaan injil.

  RITUS PEMBUKA
  LAGU PEMBUKA (PS 580)
  TANDA SALIB DAN SALAM
  PENGANTAR
  SERUAN TOBAT
  MADAH KEMULIAAN (PS 352)
  DOA PEMBUKA
  I. Marilah kita berdoa:

  I Allah Bapa yang kekal, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami dan memanggil kami mengikat 
  Kami mohon, buatlah kami mengimani Dia dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidupNya, yang akan mengampuni kami dalam cinta kasih sepanjang hidup kami hingga selama-lamanya.
  Dengan pengantaraan Yesus Kristus, PutraMu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. U. Amin.

  LITURGI SABDA
  BACAAN PERTAMA DARI KITAB AMSAL 8:22-31

  1. TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala. (Ams 8:22)
  2. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. (Ams 8:23)
  3. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. (Ams 8:24)
  4. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir; (Ams 8:25)
  5. sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.(Ams 8:26)
  6. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya,(Ams 8:27)
  7. ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, (Ams 8:28)
  8. ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, (Ams 8:29)
  9. aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; (Ams 8:30)
  10. aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. (Ams 8:31)

  L. Demikianlah Sabda Tuhan
  U. Syukur kepada Allah.

  MAZMUR TANGGAPAN (PS 840; Mzm 33:4-5.6.9.18-19.20.22)

  Refren:  Bahagia kuterikat pada Yahwe, harapanku pada Allah Tuhanku

  Ayat oleh Pemazmur :
  1. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia-Nya.
  2. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulut-Nya diciptakan segala tentara-Nya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada.

  BACAAN II KEDUA SURAT RASUL PAULUS KEPADA JEMAAT DI ROMA 5:1-5

  Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. (Rm 5:1)
  Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. (Rm 5:2)
  Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, (Rm 5:3)
  dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. (Rm 5:4)
  Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.(Rm 5:5)
  Demikianlah sabda Tuhan
  U. Syukur kepada Allah

  BAIT PENGANTAR INJIL (PS 960)
  Alleluya, Alleluya, Alleluya
  Ayat: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
  Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada.

  BACAAN INJIL YOHANES 16:12-15
  I. Tuhan bersamamu
  U. Dan bersama rohmu
  I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
  U. Dimuliakanlah Tuhan.
  1. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. (Yoh 16:12)
  2. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. (Yoh 16:13)
  3. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku. (Yoh 16:14)
  4. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku." (Yoh 16:15)

  I. Demikianlah Injil Tuhan
  U. Terpujilah Kristus.

  HOMILI
  SYAHADAT NIKEA-KONSTANTINOPEL
  DOA UMAT


  I. Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihias-Nya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dibantu-Nya. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya:

  P. Bagi Gereja:

  Semoga segera tibalah saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam damai dan cinta kasih Bapa. Marilah kita mohon, U. Dengarkanlah umat-Mu.

  P. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita:

  Semoga mereka yang didorong oleh Roh Kebenaran mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, diberkati oleh Allah berlimpah-limpah dalam karyanya. Marilah kita mohon,

  U. Dengarkanlah umat-Mu.

  P. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu:

  Semoga Bapa menerangi mereka dengan Roh-Nya, agar berani memercayakan dirinya kepada-Nya. Marilah kita mohon

  U. Dengarkanlah umat-Mu.

  P. Bagi kita semua di sini:
  Semoga Bapa membimbing kita, agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Nya yang agung Tritunggal Mahakudus. Marilah kita mohon ….

  P. Dengarkanlah umat-Mu.
  I. Allah Bapa yang Mahabaik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu.

  Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. U. Amin.

  LITURGI EKARISTI

  A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN
  LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN PS 578
  DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN


  I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. -berdiri-
  U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
  I. Allah Bapa yang Mahakudus, kudukanlah kami dalam roti dan anggur tanda perjanjian baru, yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putri terkasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
  U. Amin.

  B. DOA SYUKUR AGUNG
  PREFASI
  (Misteri Tritunggal Mahakudus)

  I. Tuhan bersamamu
  U. Dan bersama rohmu
  I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
  U. Sudah kami arahkan
  I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
  U. Sudah layak dan sepantasnya.
  I. Sungguh layak dan sepantasnya, bahwa kami selalu dan di mana pun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Mahakuasa dan kekal:
  Bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang Satu; bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal.
  Apa pun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu, maupun mengenai Roh Kudus.
  Agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang Mahabenar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal, yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan.
  Engkaulah yang dipuji para Malaikat dan Malaikat Agung, para Kerubim dan Serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi:

  KUDUS (PS 392)
  DOA SYUKUR AGUNG III


  I. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau.
  Sebab, dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu.

  Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.
  Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+) Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini.
  Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata:
  Terimalah dan makanlah: Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu
  Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata:
  Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, Darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
  AKLAMASI ANAMNESIS
  I. Sungguh agung misteri iman kita
  U. Tuhan, penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu.
  I. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan-Nya yang mengagumkan, dan kenaikan-Nya ke surga.
  Sambil mengharapkan kedatangan-Nya kembali dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadaMu kurban yang hidup dan kudus ini.

  Kami mohon, pandanglah persembahan Gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.
  I. Kuatkanlah kami dengan Tubuh dan Darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus
  Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama (Santo/a... serta) semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami.

  I. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.
  I. Kuatkanlah iman dan cinta kasih Gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami ...., Uskup kami...., serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-mu.
  I. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu di manapun mereka berada.

  I. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu: saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini.
  I. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.
  I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
  U. Amin.

  C. KOMUNI
  BAPA KAMI (PS 404)
  DOA DAMAI

  I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. U. Amin.

  I. Damai Tuhan bersamamu
  U. Dan bersama rohmu

  ANAK DOMBA ALLAH (PS 413)
  PERSIAPAN KOMUNI

  Ajakan menyambut Komuni

  I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya

  U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

  KOMUNI
  LAGU KOMUNI (PS 670/ PS 669)
  SAAT HENING
  DOA SESUDAH KOMUNI

  I. Marilah kita berdoa:
  I. Ya Tuhan Allah kami, kami telah mengimani Tritunggal Mahakudus, tiga pribadi dalam Allah yang Mahaesa, kudus, dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
  U. Amin.

  RITUS PENUTUP
  BERKAT MERIAH

  I. Tuhan bersamamu
  U. Dan bersama rohmu
  I. Semoga Allah melindungi Saudara sekalian
  U. Amin.
  I. Semoga Allah melimpahi Saudara dengan kasih karunia.
  U. Amin.
  I. Semoga Allah memberi Saudara damai yang sejati.
  U. Amin.
  I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
  U. Amin.
  PENGUTUSAN
  I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
  U. Syukur kepada Allah.
  I. Marilah pergi, kita diutus!

  U. Amin.
  PERARAKAN KELUAR (PS 582)

  Demikian Teks Misa Tri Tunggal Maha Kudus Minggu 12 Juni 2022 lengkap sebagai panduan dan Susunan sudah lengkap.***