DOA NOVENA ROH KUDUS HARI KE-5 SELASA 31 MEI 2022 -->

DOA NOVENA ROH KUDUS HARI KE-5 SELASA 31 MEI 2022

Senin, Mei 30, 2022

  DOA NOVENA ROH KUDUS HARI KE-5 SELASA 31 MEI 2022


  DOA NOVENA ROH KUDUS HARI KE-5 SELASA 31 MEI 2022


  ROH KUDUS MENGOBARKAN KITA SEMAKIN MENGHORMATI MARTABAT MANUSIA

  Pengantar
  Umat yang terkasih, Allah menciptakan manusia serupa dengan citra-Nya sendiri dan manusia diberi martabat yang paling tinggi di antara semua ciptaan.
  Sebagai pengikut Kristus, kita harus menghormati dan menghargai martabat setiap manusia.
  Maka tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki martabat dan tidak boleh seorang manusia diinjak-injak martabat kemanusiaannya.
  Novena hari ini mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya kita menghormati sesama kita siapa pun itu.

  Doa Pembuka

  Marilah kita berdoa (hening sejenak) Allah Bapa yang Mahamulia, Yesus, Putera-Mu telah mendoakan Gereja-Mu

  agar tetap Kaupelihara, Kauberi perlindungan dan selamat hingga kelak beroleh hidup abadi bersatu dengan Dikau dan Putera-Mu.

  Semoga kami tetap setia dan tekun dalam iman dan panggilan yang telah diberikan Putera-Mu dengan semakin menghormati martabat setiap manusia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.

  Bacaan :

  Bacaan I : Rom 12: 9-16b

  Mazmur : Yes 12: 2-3, 4bcd, 5-6

  Bacaan Injil : Luk 1: 39-56

  Inspirasi Renungan

  Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menekankan sikap batiniah hidup kristiani untuk saling mengasihi satu sama lain.

  Kita diajak untuk sungguh menyadari untuk semakin menghormati martabat manusia sesuai yang dikehendaki Allah sendiri bukan hanya di bibir semata melainkan dari lubuk hati.

  Refleksi Pribadi

  Sudahkah kita dengan sungguh menghargai dan menghormati martabat sesama kita khususnya yang lemah, miskin, tersingkir dan difabel?

  Doa Umat

  I : Berkat Roh Kudus, kita diajak untuk berani menyampaikan permohonanpermohonan kepada Allah Bapa kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya :

  L : Umat menjawab : “Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan”

  L : Bagi para pemimpin Gereja

  Semoga mereka turut memperhatikan umat Gereja yang lemah, miskin, tersingkir dan difabel dalam tugas penggembalaannya.

  Marilah kita mohon :

  U : Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan

  L : Bagi para pemimpin bangsa

  Semoga mereka menyadari untuk semakin menghargai martabat setiap manusia di dunia ini sehingga dengan demikian mengusahakan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang.

  Marilah kita mohon :

  U : Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan
  L : Bagi saudara-saudari kita yang lemah, miskin, tersingkir dan difabelSemoga Roh Kudus dicurahkan atas mereka untuk tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Bapa dalam menjalani kehidupan mereka. Marilah kita mohon :

  U : Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan

  L : Bagi kita semua

  Semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk lebih menghormati martabat sesama kita karena menyadari manusia adalah ciptaan Allah Bapa sendiri yang sama di hadapan Bapa. Marilah kita mohon 

  U : Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan

  I : Allah Bapa Mahapenyayang, sambutlah permohonan umat-Mu dengan murah hati. Kami percaya kepada-Mu apa yang kami minta Kau penuhi seturut perkenanan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U : Amin

  Doa Persiapan Persembahan

  Ya Bapa, terimalah persembahan ini dan naungilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat ikut serta dalam hidup Yesus, Putera-Mu yang telah bangkit dan kini bertahta.

  Sebab Dialah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin.

  Doa Sesudah Komuni Allah Bapa di surga, pandanglah umat-Mu yang berhimpun.

  Semoga kami yang baru saja menyantap Roti Hidup didorong oleh Roh Kudus untuk dapat terus menghargai dan menghormati martabat sesama kami siapa pun itu karena kami semua adalah ciptaan-Mu.

  Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

  DEMIKIAN DOA NOVENA ROH KUDUS HARI KE-5 SELASA 31 MEI 2022.***