Bacaan Alkitab Dan Renungan Harian Air Hidup Hari Ini (6/4/2022) -->

Bacaan Alkitab Dan Renungan Harian Air Hidup Hari Ini (6/4/2022)

Patung Bernyawa
Selasa, April 05, 2022

  Renungan Air Hidup Hari Ini 6 April 2022


  Renungan Air Hidup 6 April 2022
  Renungan Air Hidup 6 April 2022


  Tuhan Tahu Yang Kita Alami


  Bacaan Alkitab Renungan Air Hidup


  Yesaya 40:1-11

  1. Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku, demikian Firman Allahmu,
  2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berahir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena dosanya.
  3. Ada suara yang berseru-seru: “Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita!
  4. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan;
  5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya.”
  6. Ada suara yang berkata: “Berserulah!” Jawabku “Apakah yang harus ku serukan?” Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
  7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafas-Nya. Sesunggunyalah bangsa itu seperti rumput.
  8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.”
  9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut! Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: “Lihat, itu Allahmu!”
  10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya.
  11. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkan-Nya dengan tangan-Nya; anak-anak domba dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati.

  Renungan Air Hidup Hari Ini


  Seperti seorang gembala Ia mengembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; anak-anak domba dipangku-Nya induk-induk domba dituntun-Nya, dengan hati-hati!” Yesaya 40:11

  Tuhan mengetahui setiap langkah hidup kita. Kesedihan, rasa sakit, penderitaan, dan kesendirian yang kita alami pun turut dirasakan-Nya.

  Kasih-Nya kekal tak pernah berubah! Bagaimana pun kita dan seberapa jauhnya kita telah salah dalam melangkah tidak masalah dan tidak Ia persoalkan. Kegagalan kita tidak merubah pendirian-Nya. Asal kita dengan tulis datang kepada-Nya dan merindukan-Nya, Dia dengan senang hati bersedia menjadi gembala kita.

  Sebagai gembala, Tuhan sebenarnya tidak mengendalikan domba-domba-Nya, tetapi membimbing dengan lemah lembut. “...Ia mengembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; anak-anak domba dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati.”

  Ketika kita tersesat dan kehilangan arah, Dia akan menggendong dan menolong kita dengan kelembutan-Nya. Tuhan sangat peruli dengan kesesakan yang menimpa kita sekalipun orang lain tidak mempedulikan kita. Telinga-Nya mendengar setiap erangan dan jeritan kita.

  Ketika bangsa israel sangat menderita karena perbudakan di Mesir, Tuhan juga tahu sangat peduli. Firman-Nya kepada Musa, “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesingsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui pemderitaan mereka.” (Keluaran 3:7).

  Tuhan pun bertindak menolong bangsa Israel, “Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan masunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi dan orang Yebus.(Keluaran 3:8).

  Sungguh, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti! Sebagaimana Tuhan memperhatikan dan menyelamatkan bangsa Israel, demikian juga Dia sanggup menolong kita.

  “Umat-Ku tadinya seperti domba-domba yang hilang; ....mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa tempat pembaringannya. Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya,....-Yeremia 50:6a, 19

  Demikian Bacaan Alkitab dan Renungan Air Hidup Hari Ini 6 Maret 2022! semoga bermanfaat.